Aurus POZEMKY

nástroj na zabezpečenie pôdy – základného výrobného prostriedku poľnohospodára

Prehľad o užívanej, prenajatej, prenajímanej, či vlastnej pôde

Prehľad o pôde vydanej do náhradného užívania

Prepojenie na údaje katastra

Prepojenie na register užívanej poľnohospodárskej pôdy LPIS

Tvorba a evidencia nájomných a podnájomných zmlúv

Platby nájomného za pôdu

Podpora akvizície pôdy

.

4. Generácia systému

Aurus Pozemky

Z dôvodu neustáleho vylepšovania funkcií programu AURUS POZEMKY je tu už jeho tretia generácia, ktorej hlavnou črtou je integrovaný mapový prehliadač Google maps.

Našou snahou bolo poskytnúť komplexné integrované riešenie, v ktorom by ste mali možnosť bez nutnosti používania softvéru tretích strán získať komplexné informácie o evidencii vašich vlastnených, užívaných a vydaných (zamenených) parciel – písomne aj graficky.

Pripravili sme pre Vás softvér, ktorého inovácia spočíva v napojení na bezplatný mapový prehliadač s integrovanými ortofotomapami celého územia SR. Ortofotomapy sú odteraz dostupné všetkým zákazníkom, ktorí si zakúpia náš produkt.

Výrazné zníženie zriaďovacích nákladov

Zvýšená rýchlosť zobrazovania máp

Integrovaný bezplatný mapový prehliadač

Možnosť naďalej využiť profesionálny mapový prehliadač

Užívaná pôda pod kontrolou

Vďaka prekrytiu katastrálnych máp s mapami produkčných blokov na podklade ortofotomapy máte prehľad o tom či za všetku užívanú pôdu naozaj platíte a či všetku platenú pôdu aj reálne užívate . Interaktívne vyhľadáva a na mape zobrazuje jednotlivé parcely podľa zoznamu parciel a vlastníkov, alebo naopak – zobrazí v zozname príslušné údaje o parcele identifikovanej na mape.

Zaujímavé funkcie

Rozšírte si svoje vedomosti a využite všetky možnosti nášho softvéru, ktorý Vám medziiným umožňuje

 • aktualizáciu údajmi z katastra
 • pohodlnú prácu pri zmene vlastníkov parciel
 • evidenciu vydanej pôdy
 • podnájomné zmluvy ·
 • evidenciu vlastnej pôdy v cudzom užívaní
 • presnú vysledovateľnosť platieb nájomného a daní za pôdu a mnoho iných ďalších zaujímavých funkcií.

Komplexnosť služieb

Naša firma vykonáva komplexné služby ako:

 • Dodávku hardvéru na ktorom bude náš softvér nainštalovaný a zároveň jeho záručný a pozáručný servis
 • Konverzie dát z katastra – písomných aj grafických
 • Zaškolenie vašich pracovníkov
 • Riešenie vašich každodenných problémov pri evidencii pôdy
 • V prípade záujmu naša firma za Vás bude viesť vašu evidenciu pôdy a nájomných zmlúv