Aurus EKONOMIKA

Účtovný, odbytový a  výrobný systém

Aurus AGRO

Efektívne riadenie a plánovanie rastlinnej výroby

Aurus POZEMKY

Manažment poľnohospodárskej pôdy

Aurus GPS

GPS monitoring vozidiel – riešenie pre poľnohospodárov