AURUS AGRO

AURUS AGRO

Efektívne riadenie a plánovanie rastlinnej výroby

 • Evidencia pestovania plodín na parcelách v súlade so Správnou Farmárskou Praxou
 • Plánovanie rastlinnej výroby
 • Výstupy pre ÚKSÚP
 • Plány hnojenia a Bilancia živín
 • GPS- zobrazenie a vyhodnotenie trás a spotreby, optimalizácia nákladov
 • Denník pasenia
 • Všetko na podklade rôznych mapových vrstiev
AURUS POZEMKY

AURUS POZEMKY

Management poľnohospodárskej pôdy
.

 • Evidencia užívanej, prenajatej a vlastnej pôdy
 • Evidencia nájomných a podnájomných zmlúv
 • Platby nájomného
 • Tematické mapy
 • Monitoring listov vlastníctva
 • Výpočet a zdokladovanie oprávnenosti užívania pôdy
 • Všetko na podklade rôznych mapových vrstiev

.

AURUS EKOPACKET

AURUS EKOPACKET

Ekonomický informačný systém pre poľnohospodárstvo

 • Modulový systém so zameraním na poľnohospodárstvo
 • Kalkulačné účtovníctvo poľnohospodárskej výroby
 • Nedokončená výroba
 • Odbytový systém potravinárskej výroby – Mlyny, Pekárne
 • Výrobný systém – sejačky, kŕmne zmesi, ...
 • Evidencia zvierat