Vzdialená pomocNOVINKY

Obrázky zo semináru

Evidencia pôdy a agronomickej činnosti 2015


Bezpečnostné projekty


Novinky v programe

Aurus AGRO AURUS AGRO
 • modul sklad
 • najnovšie zostavy Správnej farmárskej praxe
 • plán hnojenia


Aktualizovaná verzia programu

Aurus POZEMKY AURUS POZEMKY

od 01/2013


Fišk=alne tlačiarne
Podpora fiškálnych tlačiarní firmy ELCOM


Riadenie a plánovanie rastlinnej výroby

 • Mapy zadarmo

 • Správna farmárska prax

 • Výstupy pre ÚKSÚP

 • Bilancia živín

Ďalšie informácie...

Evidencia pozemkov, vlastníkov a príslušných vlastníckych vzťahov

 • Mapy zadarmo

 • Vydaná pôda

 • Podnájomné zmluvy

 • Platby za nájom

Ďalšie informácie...


AURUS EKOPACKET

Ekonomický informačný systém pod Linuxom

 • je vhodný pre malé a stredné firmy so zameraním na obchod, výrobu, alebo služby ako aj pre rozpočtové a príspevkové organizácie.
 • Linux pracuje vynikajúcim spôsobom pod operačným systémom LINUX. V tomto prostredí je dokonale stabilný a výnimočne rýchly. Kombinácia AURUS EKOPACKET a operačný systém LINUX je mimoriadne priaznivá aj cenovo, pretože vystačí s minimálnymi investíciami do hardvéru.
 • zabezpečujeme komplexné služby súvisiace s IS AURUS EKOPACKET -- implementácia, školenie, konverzia údajov, poradenstvo, hotline, upgrade, dodávka HW, SW,...
Ďalšie informácie...

 
Copyright © 2013 Aurus s.r.o.
X

Seminár Trenčianske Teplice 2015

X

Využitie GPS technológie v praxi

X

Evidencia pôdy a agronomickej činnosti 2015

X

Evidencia pôdy a agronomickej činnosti 2015